Het Participatiebedrijf is goed van start gegaan - Spaarne Werkt

Het Participatiebedrijf is goed van start gegaan

20 december 2022

Het eerste jaar van participatiebedrijf Spaarne Werkt zit er op. Tijd om directeur Jeroen Coops te interviewen voor zijn (eerste) eindejaarsinterview. Wat is er gebeurd en – vooral – wat zijn de vooruitzichten?

“2022 was het eerste jaar van het gezamenlijke en vernieuwde participatiebedrijf. De vier gemeenten in Zuid-Kennemerland vertrouwen ons een belangrijke opdracht in de regionale arbeidsmarkt toe. We hebben vóór 2022 samen een strategische discussie gevoerd. Dat heeft geleid tot een nieuwe missie en visie. Voor wie werken wij, wat is onze rol daarin en hoe gaan we dat realiseren? Daaruit is het gezamenlijke participatiebedrijf ontstaan.”

Bewogen jaar

“Maar het bedrijf op papier vernieuwen is één, je moet dat in het bedrijf dan ook realiseren. 2022 was echt een bewogen jaar. We moesten belangrijke stappen naar vernieuwing zetten. We hebben vier bedrijven samengevoegd, we hebben een nieuw Managementteam samengesteld (fase 1) en we hebben een organisatiewijziging in staf- en ondersteunende diensten (fase 2) in gang gezet. Vernieuwing met grote impact op medewerkers, terwijl het bedrijf gewoon moet doorwerken. Dat gaat hand in hand, maar vergt veel van al onze medewerkers. Ik ben hartstikke trots op hun inzet en flexibiliteit”, zegt Jeroen Coops.

Krimp

Maar, participatiebedrijf of niet, een groot aantal medewerkers valt onder de traditionele doelgroep sociale werkvoorziening (wsw). Deze doelgroep neemt gestaag af, sinds de Participatiewet van 2015. “Wij hebben op dit moment 600 wsw-medewerkers bij ons bedrijf werken. Dit aantal wordt door natuurlijk verloop elk jaar 30 tot 40 minder. We moeten in de werksoorten binnen het bedrijf keuzes maken. Hoe kunnen wij deze medewerkers passende werkgelegenheid blijven garanderen in combinatie met goede dienstverlening voor opdrachtgevers?”

Breed pakket

“Het bestuur van ons bedrijf (de wethouders Sociaal domein van de vier gemeenten, red.) ziet dat ons bedrijf een unieke infrastructuur heeft om onze taken uit te voeren. We hebben een heel breed pakket werksoorten: productie, dienstverlening, retail, horeca, etc. En we hebben heel veel kennis en ervaring in huis voor arbeidsontwikkeling: testsystemen, trainingsfaciliteiten, leerwerkbedrijven, jobcoaches en arbeidscoaches.” Je kunt de directeur van Spaarne Werkt geen groter plezier doen dan hem hierop bevragen….

Toekomstbestendig

“De vraag van het bestuur in 2023 is hoe wij het bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. Hoe kunnen wij deze unieke infrastructuur – in combinatie met de krimp van de wsw-doelgroep – zó inzetten dat wij onze ambities binnen de arbeidsmarkt waar kunnen blijven maken? Wij willen onze dienstverlening ook graag inzetten voor andere  doelgroepen: statushouders, bepaalde groepen binnen de bijstand en jongeren. Elke dag moeten wij een positieve bijdrage leveren aan mensen die wat hulp en ondersteuning nodig hebben om passend, betaald werk te blijven doen.”

Vangnet

We kunnen niet om de Participatiewet (die in 2015 is ingevoerd) heen. In meerdere onderzoeken van belangrijke onderzoeks- en adviesinstanties is vastgesteld dat ‘de doelstellingen van de wet niet worden behaald’. Sommigen oordelen onomwonden: ‘de wet is mislukt’. Feit is dat deze wet geldt en wordt uitgevoerd. Jeroen Coops: “In de kabinetsplannen staat geen beleid over de Participatiewet. Wel zien we dat er landelijk wordt gekeken naar de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven. Het ministerie, de VNG en onze brancheorganisatie Cedris doen daar onderzoek naar. Iedereen ziet het belang van het sociale vangnet en een goede regionale uitvoering hiervan.”

Trots

Spaarne Werkt is onderdeel van de regionale arbeidsmarkt. Wat voelt Spaarne Werkt van deze arbeidsmarkt? “Er is heel veel werk en er zijn in veel sectoren vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Wij doen ons uiterste best om kandidaten in onze doelgroepen aan het werk te krijgen en te houden. Elke kandidaat is er één, maar het is niet zo gemakkelijk om kandidaat en vacature direct goed te laten passen. Werkgevers moeten soms wat veranderen aan vacatures. En wij moeten zorgen dat een kandidaat werkfit is. Spaarne Werkt heeft een groot arsenaal aan faciliteiten: werkplekonderzoeken, werkervaringsplekken, trainingen, coaching, proefplaatsingen en begeleiding door jobcoaches en arbeidscoaches. Onze grote inspanningen zijn lang niet altijd zichtbaar, maar we doen echt heel veel. Niet alles lukt, niet elke plaatsing is een succes, maar we mogen in de regio trots zijn op veel geslaagde matches.”

Moderne werkgever

Tenslotte, hoe gaat het met Spaarne Werkt als werkgever? “We hebben totaal zo’n 900 medewerkers. Elke twee jaar laten we een extern bureau een medewerkersonderzoek doen. Na de zomer hebben we de resultaten ontvangen. Die zijn goed en het gemiddelde rapportcijfer is 7,3. Natuurlijk hebben we verbeterpunten vastgesteld. Daar zijn we ook al mee aan de slag. Maar over de hele linie is er een behoorlijke tevredenheid.” Voor de meer dan 100 medewerkers in de sectoren leiding, ondersteuning en begeleiding moet Spaarne Werkt op de arbeidsmarkt een concurrerend aanbod hebben. Jeroen Coops hierover: “Wij willen zelf ook een moderne en fijne werkgever zijn. Onze mensen – ook sollicitanten – vinden onze maatschappelijke opdracht belangrijk: mens en werk verbinden. Wij zijn een normaal bedrijf en je moet ook bij ons hard werken, maar die maatschappelijke focus is echt een onderscheidend aspect.”

spaarne-werkt- interview-december-2022-3930

Foto: Joyce Goverde

 

Laatste nieuws

Wij zijn een rijk bedrijf

12 oktober 2023
Van alle kinderen groente-eters maken voor het leven. Dat is de missie van Bas Turk en Erik van der Plas, de oprichters van TommyTomato. Een snelgroeiend Haarlems bedrijf dat warme groentelunches verzorgt voor basisschoolkinderen. Met zo’n lunch hebben de...
Verhalen van werkgevers participatieprijs-werkgevers-2023-tommytomato

Ambassadeurs in het onderwijs

12 oktober 2023
Op dit moment worden er tweeënveertig duurzame banen bij hogeschool Inholland ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zeventien daarvan worden uitgevoerd bij Inholland Haarlem. Verder werken daar nog zes mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inholland Haarlem...
Verhalen van werkgevers participatieprijs-werkgevers-2023-inholland-haarlem

In mijn werk is dit de kers op de taart

12 oktober 2023
“Het bedrijfsleven laat potentie liggen”, zegt Joana Keur. Ze kan het weten, want ze draait met haar taalinstituut Iber Lengua in Haarlem al tweeëndertig jaar mee. “Als we mensen weer de ruimte gaan geven om zichzelf te zijn, dan...
Verhalen van werkgevers participatieprijs-werkgevers-2023