In deze interviewserie: Bashir Abdulkadir

Spaarne Werkt helpt mensen op weg naar betaald werk. Wat werk precies voor hen betekent, vertellen ze zelf in deze interviewserie. Lees hier het verhaal van Bashir Abdulkadir.

 “Je netwerk is belangrijk voor het vinden van werk.”

Bashir Abdulkadir (38 jaar)

Huis en haard achterlaten om een toekomst elders te zoeken, valt niet mee. Omwille van zijn veiligheid moest Bashir deze moeilijke beslissing nemen. Hij vluchtte in 2009 naar Nederland en liet zijn vrouw en kinderen achter in Somalië. Wij kunnen ons niet voorstellen, hoe dat gevoeld moet hebben. Precies daarom is Bashir de juiste persoon om andere (Afrikaanse) vluchtelingen en statushouders in Nederland te helpen.

Tien jaar later volgt hij als trainee een opleiding tot jobcoach bij Spaarne Werkt. Bashir is een echte doorzetter.
“Zodra ik een beetje Nederlands sprak, trad ik in het COA Ter Apel op als tolk voor Somaliërs en Irakezen, want ik spreek naast de Somalische taal ook Arabisch. Daarnaast coördineerde ik het internetgebruik in het asielzoekerscentrum.”

Na negen maanden kreeg hij een verblijfsvergunning, vroeg gezinshereniging aan en kon een paar maanden later eindelijk zijn vrouw en twee kinderen weer in zijn armen sluiten.
“Dat was een onvergetelijk moment om elkaar in levenden lijve te zien, heel anders dan vanaf een beeldscherm. Toen duidelijk was dat we in Nederland mochten blijven, heb ik gevraagd om een plaats waar ik zou kunnen werken. Het is de mooie stad Haarlem geworden. We hebben een woning in Schalkwijk toegewezen gekregen, waar ook onze dochter is geboren.”

Het was crisistijd en het vinden van een betaalde baan bleek niet eenvoudig te zijn. Bashir begreep al snel dat het opbouwen van een netwerk in Nederland belangrijk is voor het vinden van werk. Na het behalen van zijn inburgeringsdiploma (binnen zes maanden), ging hij als vrijwilliger aan de slag bij Vluchtelingenwerk Haarlem. “Om te participeren en nog beter Nederlands te leren, kreeg ik een werkervaringsplek op de financiële administratie.”

Tijdens zijn vrijwilligerswerk hielp hij statushouders bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of toeslagen.
“Ik las hun brieven en vertelde wat zij nodig hadden om een uitkering aan te vragen. Tegelijkertijd werkte ik als assistent op een inburgeringsschool in Haarlem.”

Ondanks zijn ervaring lukte het de enthousiaste Bashir niet om zijn vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk om te zetten naar een betaalde baan. Iets dat hij wel ambieert.
“Ik wil echt participeren en bijdragen aan de samenleving.”

Hij ziet een grote kans in project ‘Aan de slag’, waar hij sinds september 2018 als trainee met veel plezier aan deelneemt.
“Dit project, in opdracht van de gemeente Haarlem, is een samenwerking tussen drie partijen: Vluchtelingenwerk HaarlemAgros en Spaarne Werkt. Het doel is statushouders aan betaald werk te helpen.”

“Er zijn mensen nodig met een achtergrond zoals ik. Samen met een man uit Eritrea en een dame uit Syrië ben ik aangenomen. Wij volgen bij Spaarne Werkt een eenjarige opleiding tot jobcoach, waarbij vakgerichte onderwerpen worden behandeld, zoals een basistraining, het begeleiden van vluchtelingen en wet- en regelgeving van de gemeente Haarlem.”

Ondertussen begeleidt hij, in nauw overleg met zijn collega’s bij Spaarne Werkt, al eigen cliënten.
“Mensen krijgen hier de kans om te laten zien welke competenties ze hebben. We maken een plan en stellen doelen. Ik adviseer mijn cliënten om in beweging te blijven en een netwerk op te bouwen.”

Hij ziet een toekomst voor zichzelf als jobcoach bij Spaarne Werkt.
“Ik hoop een vaste baan te krijgen, ook omdat ik de Afrikaanse cultuur begrijp en weet hoe het is om je vaderland te ontvluchten. Als jobcoach kan ik een belangrijke rol spelen in het zetten van de eerste stappen voor statushouders.”

Tekst: Mariëtte Peperkamp

Interviewserie-Bashir-Abdulkadir

Laatste nieuws

Column directeur Jeroen Coops

06 maart 2023
“Het meten van loonwaarde helpt helemaal niemand! En al helemaal niet de groep die wat hulp nodig heeft op de arbeidsmarkt.” Op verzoek van het landelijke projectbureau ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft Spaarne Werkt directeur Jeroen Coops zijn...
Nieuws spaarne-werkt- interview-december-2022-3930

Regionale Participatiemarkt drukbezocht

23 februari 2023
Het jaarlijkse evenement Participatiemarkt is weer drukbezocht. Zo’n 1.200 bezoekers hebben zich laten informeren over mee doen in de samenleving. Ruim 50 organisaties presenteerden daarvoor allerlei kansen. Hun marktkramen waren ingedeeld in vier thema’s: (1) Ik zoek een activiteit;...
Nieuws spaarne-werkt-participatiemarkt-haarlem-2023-foto-nieuwsbericht-22-02-23

Open Participatiemarkt op 22 februari

12 februari 2023
Mee doen in de samenleving. Wie wil dat niet? Maar het is niet voor iedereen zo gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Betaald werk of andere varianten van werken en zinvolle tijdsbesteding kunnen hier erg aan bijdragen. Werken...
Nieuws spaarne-werkt-participatiemarkt-haarlem-2022